Desatero
 
 
 

 

Desatero Standina a Fotodubla

Flexibilita umělce

Jednotlivé projekty jsou časově náročné. Filmovací den má 12hodin plus hodinovou pausu na oběd. Filmovací týden se skládá z pěti (5) nebo šesti (6) pracovních dnů, přičemž volným dnem nemusí být nutně neděle. V případě, že dodavatel bude nucen pracovat i sedmý (7) den v týdnu, bude mu placena dvojnásobná denní sazba. Práce o státem uznávaných svátcích bude rovněž za dvojnásobnou sazbu dodavatele. Veškeré platby za přesčasy, noční práci, deštivé a zimní exteriéry, závisí na finanční situaci jednotlivého projektu.

 

Pečlivost a spolehlivost

Odpracovaná doba bude splatná každý druhý týden a každý odpracovaný filmovácí den umělce bude fakturován formou rozpisu hodin, dle skutečnosti. Faktury budou přijímány jednou za čtrnáct (14)dnů, následně po dnu volna, počítaje od začátku projektu.

 

Oboustranná důvěra

Umělec je v plném rozsahu zodpovědný za veškeré zákonné srážky a poplatky, tj. daně, sociální a zdravotní pojištění a další soukromé platby nebo pokuty vzniklé v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, které mohou být v České republice splatné na základě této smlouvy. Pokud bude Shadows of Stars, s.r.o. povinna platit jakékoliv srážky jakémukoliv daňovému úřadu v České republice jménem umělce nebo v jeho zastoupení, potom umělec do pěti dnů od obdržení výzvy od Shadows of Stars, s.r.o., uhradí navíc veškeré náklady zaplacené ohledně takových srážek.

 

Pojištění umělce

Umělec je řádně pojištěn a je srozuměn s veškerými preventivními opatřeními, aby při výkonu práce nedošlo k úrazu.

 

Opatrnost a zodpovědnost

Umělec by si neměl přinášet žádný osobní majetek, vyjma pro výkon své práce.
Shadows of Stars, s.r.o. neodpovídá za ztráty a nálezy umělce.


nahoru

Pohotovost a Bonton

Při výkonu práce má umělec vypnutý telefon, nežvýká, nejí, nebo jinak neruší soustředěnost spolupracovníků. Umělec je pohotově oděn a pohodlně obut (nejlépe sportovně). Umělec má po ruce jak tmavou, tak světlou vrstvu oděvu dle návaznosti a pro případnou nečekanou změnu scény.

 

Trpělivost a porozumění

Umělec bere na vědomí, že pokud byl vybrán zastupovat herce/herečku, měl by být odpovídající výšky. Sluneční brýle a pokrývky hlavy jsou povoleny jen v souvislosti s daným kostýmem zastupované/-ho herečky/herce. Umělec dále bere na vědomí, že je zasvětlovácím doublem a tím je pro osvětlovače v danou dobu součástí dekorace a pro kameramany součástí kompozice obrazu.

 

Právo a licence

Uvedení jména umělce na titulcích filmu je výhradně na uvážení produkce.Výnosy a výsledky ze služeb umělce v rámci filmu, budou považovány za práci prováděnou na základě předchozí dohody, případně natáčecím plánem poskytnutým produkcí.

 

Film o filmu

Umělec uznává, že daný projekt může být objektem „zákulisního“ snímání (např. film, fotografie, video), které může být producentem použito v souvislosti s distribucí, propagací, inzercí a nebo jiným využitím filmu včetně jakýchkoliv obchodních, propagačních nebo publikačních činností, a s tímto s takovým snímáním a jeho využití souhlasí.

 

Dodržení podmínek

Shadows of Stars, s.r.o. má právo přerušit práci umělce bez náhrady, bude-li umělec neschopen vykonávat práci z důvodů fyzické nebo mentální neschopnosti. Poruší-li umělec některou z uvedených podmínek z jiného důvodu, může Shadows of Stars, s.r.o., s uvážením veškerých souvislostí a dohodou mezi oběma stranami, umělce na určitou dobu nahradit.

nahoru