Stand-in, tzv. Zasvětlovací dubl,
má na starosti přípravu placu s osvětlovači a kameramanem, měl by mít stejnou výšku, barvu vlasů i pleti, a zůstává po ruce, aby mohl kdykoliv, pří měnících se světlech nebo úhlu pohledu kamery, za herce zaskočit.

 

Foto-dubl je dvojník
by měl být stejné figury jako herec, aby mu herecký kostým padl jako ulitý, musí být herci podobný. Měl by znát jak scénář tak i herecký text, aby mohl herce kdykoliv plně zastoupit v záběrěch, kde není vidět herci přímo do obličeje.

 

Stunt-dubl
je dvojník, který herce zastupuje na výzvu produkce tehdy, je-li předpoklad sebemenšího nebezpečí úrazu, kaskadérských kousků, sportovních soubojů či rvaček.